Staničná 9, Piešťany
tel.: 033 / 774 43 48
gsm: 0905 592 484

info@svadobnysalonlubica.sk